Direktøren fratrer sin stilling innen 1. januar 2017 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 30/06 2016

Ingrid Finboe Svendsen har sagt opp sin stilling som direktør for Arbeidstilsynet. Arbeids- og sosialdepartementet er orientert om beslutningen og starter nå arbeidet med å finne hennes etterfølger.