Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. juli 2016.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.