Når privatperson blir arbeidsgiver - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 27/07 2016

Om sommeren er det ikke uvanlig at privatpersoner engasjerer noen til for eksempel å male huset og diverse hagearbeid.