Høyesterettsdom om fortrinnsrett til utvidet stilling

I en dom fra Høyesterett er det slått fast at deltidsansatte ikke kan gjøre krav på å tre inn i en del av en utlyst stilling.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.