Fagdag om endring og omstilling - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 17/08 2016

NAV, Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenester i Trøndelag arrangerer 15. september fagdagen «Godt arbeidsmiljø under endring og omstilling».