Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/09 2016

I dag åpnet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Trondheim. Senteret er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).