Auka kapasitet for tvisteløysingsnemnda - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 31/10 2016

Kongen i statsråd har valt ny tvisteløysingsnemnd etter arbeidsmiljølova for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2019. Talet på faste medlemer er auka frå tre til ni personar.