Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 06/12 2016

Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.