Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn? - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 09/01 2017

Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn.