Alt på det rene? - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 27/02 2017

Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel.