Krav til databriller for ansatte i varehandelen - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 06/03 2017

Kan ansatte i butikker som daglig arbeider foran et kassaapparat med dataskjerm ha krav på synsundersøkelse og databriller?