Lanserer ny registreringsløsning for data fra luftmålinger - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/03 2017

STAMI har i samarbeid med partene og tilsynsmyndighetene utviklet et nytt verktøy for å registrere data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser.