Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen – seminar 6. april

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo.
På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.