Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen – seminar 6. april - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/03 2017

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo.
På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.