Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 19/04 2017

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Dette er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før.