Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 09/05 2017

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.