Nye minstelønnsatser - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/06 2017

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.