Nytt krav om elektroniske oversiktslister - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/06 2017

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.