Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/06 2017

I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).