Styrker vernet av utsendte arbeidstakere - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/07 2017

Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere.