Sikker bruk av krokcontainere - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/09 2017

Statens havarikommisjon for transport har etter flere alvorlige ulykker med krokcontainertransport kommet med flere sikkerhetstilrådninger for å bedre sikkerheten langs norske veier.