Krever ikke enerom for sesongarbeidere - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 19/11 2017

Bærprodusenter kan fortsatt innkvartere sesongarbeidere på firemannsrom. Det er konklusjonen Arbeidstilsynet har kommet fram til etter dialog med bransjen.

– Vi har lyttet til bransjen og ønsker å finne en løsning som både bransjen kan leve med, og som samtidig sikrer at sesongarbeiderne har gode boforhold, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

I sommer gjennomførte Arbeidstilsynet i Sogn og Fjordane tilsyn med rundt 40 bærprodusenter. Flere av disse fikk krav om å tilby enerom til sesongarbeiderne. Dette har medført uro i bransjen og flere produsenter har fryktet at kravet om enerom ville medføre at de måtte legge ned.

Hovedregelen er fortsatt at arbeidstakere skal innkvarteres på enkeltrom, men Arbeidstilsynet har kommet fram til at dersom bestemte kriterier overholdes, kan bærprodusentene innkvartere arbeidstakerne på rom med maksimalt fire personer. Dersom de innkvarteres i campingvogn skal det maksimalt være to personer.

– Når bonden tilbyr bolig til sine ansatte er det bestemte krav til boligstandarden. Muligheten for tilstrekkelig hvile er viktig for å kunne restituere seg. Dette har direkte betydning for arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg er det viktig at innkvarteringen er slik at hensynet til privatliv kan ivaretas, sier Lekve.

Dette er Arbeidstilsynets føringer for innkvartering av sesongarbeidere i landbruk:

  • Det tillates maksimalt fire personer per soverom, maksimalt to personer dersom det er campingvogn.
  • Soverommet bør ha et romvolum på minst 7,5 kubikkmeter per person.
  • Soverommet skal ha vindu som kan åpnes, og vinduet skal kunne brukes som rømningsvei.
  • Dersom det ikke er annet oppholdsrom skal soverommet være stort nok til at det kan utstyres med bord, stoler med rygg, og eventuelt annet som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes velferd.
  • Beboerne skal ha tilgang til dusj, vaskerom og toalett.
  • Boarealet skal ha tilstrekkelig med rømningsveier, røykvarslere og slukkeutstyr.

Disse kriteriene er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-4 (4) og arbeidsplassforskriften kapittel 3 og gjelder for sesongarbeidere som jobber inntil 10 uker per periode.

Kontaktpersoner

Regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet Vestlandet, mobil 464 49 147 og regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland, mobil 992 51 922