Serverer drinker mot seksuell trakassering - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 06/12 2017

De første dagene med The Saviour på barmenyen viser at utelivsbransjen og kundene tørster etter tiltak som kan sette en stopper for seksuell trakassering. Og kundene tar signalet. Servitører og bartendere gir uttrykk for at drinken og budskapet blir tatt godt imot.

Illustrasjonsbilde vanndrink

Utelivsbransjen er mest utsatt

Etter at #metoo-kampanjen eksploderte i høst, har norske kvinner fra en rekke bransjer stått fram og fortalt rystende historier om trakassering og overgrep fra ledere, kollegaer, gjester og kunder.

Totalt oppgir nesten 5 prosent, det vil si om lag 123.000 yrkesaktive, at de en gang i måneden eller mer har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen. Ansatte i overnatting- og serveringsbransjen er aller mest utsatt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og en Fafo-rapport (2017). Utesteder, restauranter og barer melder selv om at julebordsesongen er den verste perioden. 

Dette ønsker bransjen å ta tak i.

Må fortsette etter høysesongen

Undersøkelsene og alle historiene som har kommet fram i #metoo-kampanjen viser med all tydelighet at det er nødvendig å gjøre noe. Derfor har Treparts bransjeprogram uteliv sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) satt i gang flere tiltak for å stoppe seksuell trakassering i utelivs- og serveringsbransjen. Bransjeprogrammet er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene: Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Virke, KS, Parat og Arbeidstilsynet.

The Saviour er bare begynnelsen. Vi fortsetter med flere prosjekter over nyttår. For seksuell trakassering er ikke bare et problem i julebordsesongen. Arbeidet mot seksuell trakassering må fortsette for fullt, også når høysesongen er over.

Til våren skal Treparts bransjeprogram uteliv og LDO gjennomføre en veilednings- og tilsynskampanje, hvor vi lager kurs og opplæringspakker for arbeidsgivere, og utvikler en veileder med praktiske råd og forslag for å forebygge seksuell trakassering. Vi skal også informere arbeidstakere, slik at de vet hva de skal gjøre dersom de selv eller andre utsettes for seksuell trakassering på jobb.

Vi tror selvfølgelig ikke at et fancy glass vann og en brikke med et budskap alene kan løse problemet. Men The Saviour gir bransjen en anledning til å sette seksuell trakassering på dagsorden.  Det gir ledelsen og ansatte en anledning til å snakke sammen om hva seksuell trakassering er, hva man ikke skal akseptere når man er på jobb, hva man skal gjøre for å hindre det, og hva man bør gjøre hvis det skjer.

Arbeidsgivers ansvar

For det er ikke til å komme fra at seksuell trakassering er et tema som kan være krevende å ta opp på en arbeidsplass. Derfor er det så viktig å ha klare rutiner for forebygging, håndtering og oppfølging. Dette er arbeidsgivers ansvar, og dette ansvaret må de ta – også etter at #metoo forsvinner fra overskriftene og sosiale medier.

The Saviour sender et signal om nulltoleranse for seksuell trakassering og hjelper arbeidsgiverne og arbeidstakerne i utelivsbransjen i gang med den viktige praten om et vanskelig tema. Det er en god start.

Les mer og last ned kampanjemateriell hos LDO

Denne kronikken er skrevet av direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sammen med forbundsleder Jørn-Henning Eggum i Fellesforbundet, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i LDO, administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv, nestleder Vegard Einan i Parat og direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverket i Virke.