Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Rådene er utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere.

Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det er også utviklet verktøy til hjelp for ledere for hvordan følge opp en rusmiddelpolicy.

Les mer om kampanjen og rådene her

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.