Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/04 2018

Høringsforslaget bygger på et nytt EU-direktiv. Direktivet stiller krav til at medlemslandene innfører nasjonale grenseverdier for stoffene i listen. Dette vil også gjelde for Norge når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen.

De nasjonale grenseverdiene skal være basert på de grenseverdiene som er gitt i direktivet.

Listen inneholder forslag til veiledende grenseverdier for 31 stoffer.

Her finner du informasjon og dokumentene i høringen