Ny faktabok om arbeidsmiljø

De fleste norske arbeidstakere vurderer eget arbeidsmiljø og egen helse som god. Sammenlignet med yrkesaktive i Europa, er norske arbeidstakere blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen. Likevel har vi næringer og yrker i Norge hvor det fremdeles er arbeidsmiljøutfordringer Dette understreker at det stadig er behov for forebygging gjennom kunnskapsbaserte tiltak og tilrettelegging av arbeidet.

Den treårige utviklingen på arbeidsmiljøområdet siden forrige faktabokutgivelse, kan først og fremst karakteriseres som stabil. Dette kan tolkes i retning av at det er behov for en forsterket innsats slik at vi kan nå ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøområdet, skriver STAMI på sine nettsider. 

Les mer om faktaboka og last den ned her (stami.no)

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.