Tilbyr veiledningsseminar om varsling

Fra og med oktober 2018 tilbyr Arbeidstilsynet to-timers veiledningsseminar i varsling. Seminarene er tilrettelagt for større virksomheter.

Hensikten med seminaret er å øke deltagernes kunnskap om varsling av kritikkverdige forhold, varslingsregelverket i arbeidsmiljøloven og prinsipper for god håndtering og saksbehandling av varsling.

Veiledningsseminaret har en tidsramme på to timer. Seminaret består av en presentasjon med mulighet for spørsmål og refleksjon. Målgruppen for seminaret er ledere, ansatte med lederansvar, verneombud og ansattes representanter.

Bakgrunnen for veiledningsseminarene er at det store flertallet av norske arbeidstakere som varsler, varsler internt til nærmeste leder. Seminarene skal sette arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter i stand til å motta og håndtere interne varsel på en god måte.

For bestilling eller spørsmål angående tilbudet, kontakt Line Grethe Husby: line.grethe.husby@arbeidstilsynet.no og tlf: 986 16 622.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.