Ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Arbeidstilsynet har i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS og Difi laget veilederen for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet hvor hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket.

Les mer på regjeringen.no

Veilederen klargjør hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter. Den er nettbasert slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket. Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy.

Her finner du Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (difi.no) 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.