Arbeidstilsynet presenterer: Arbeidsmiljøguiden - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 08/10 2018

Arbeidsmiljøguiden ble laget i forbindelse med innføring av nye arbeidsmiljøforskrifter i 2013. Siden den gang har Arbeidstilsynet fått nye nettsider, og Arbeidsmiljøguiden ble trukket tilbake for revisjon.

Nå er Arbeidsmiljøguiden tilbake, tilgjengelig på ulike skjermformater og oppdatert med ny profil. Et viktig læringsmål er å gi innblikk i krav på arbeidsplassen og hvordan arbeidet kan gjøres sikkert. Guiden inneholder videointervjuer med ansatte i Arbeidstilsynet, animasjoner, tekster og refleksjonsoppgaver.

Mange har etterlyst guiden

Det er mange som har etterlyst guiden når den har vært borte.

– Det var flere som etterlyste guiden når vi gikk over til nye nettsider og vi fikk tilbakemelding om at mange virksomheter har brukt guiden i forbindelse med sitt arbeidsmiljøarbeid. Det er jo veldig positivt og vi er glade for å kunne tilby guiden i ny versjon, sier Trygve Bragstad, kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet.

Guiden har fem kapitler

– Organisering
– Risikovurdering
– Sikkert arbeid
– Arbeidsmiljøregelverket
– Verktøy

Via en toppmeny kan bruker navigere mellom de ulike kapitlene. Bruker kan også tas igjennom guiden fra A til Å, ved bare å velge «neste» eller «forrige».

Her finner du guiden som ligger under HMS her på arbeidstilsynet.no. Den har også en kort-url-adresse: www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljoguiden