Sist publisert: 09/05 2019

I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer over hele landet, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer.

Etterlyser bedre rutiner for forebygging

Mange virksomheter tar for lett på den risikoen som farlige stoffer utgjør.

– Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere risikoen ved alle stoffer og kjemikalier som brukes på jobb, for å forebygge helseskader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Internasjonal kampanje mot farlige stoffer

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer» skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk med å forebygge skader og sykdom. Seminarene er en del av dette arbeidet og kampanjen. 

Svært mange arbeidstakere er utsatt

Nesten 800 000 arbeidstakere oppgir at de har daglig hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og oljer. Én av fire oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på arbeidsplassen.

Alvorlige helseskader

Farlige stoffer kan føre til kreft, luftveissykdommer, hudsykdommer, allergier, skader på hjerne og nervesystem, og fertilitetsproblemer og fosterskader. Hele 20 prosent av alle lungekrefttilfeller skyldes farlige kjemikalier på arbeidsplassen.

– Mange arbeidsgivere og arbeidstakere vet ikke at sykdommene skyldes at de håndterer farlige stoffer i arbeidshverdagen, sier Vollheim.

Ifølge direktøren tar det ofte lang tid før sykdommene viser seg. Noen ganger kan det ta flere tiår fra man har pustet inn eller vært i kontakt med stoffene, til det slår ut som for eksempel kreftsykdom.

Støv, gass, røyk og væsker

Eksempler på stoffer som kan skade helsa er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring, og støv fra stein og sand, mel og tre.

– Mange av disse er stoffer vi ikke nødvendigvis tenker på som skadelige i små doser, men summen og varigheten av eksponering kan være farlig, forklarer Vollheim.

Her finner du hjelp til selvhjelp

Sjekk e-læringsverktøyet som hjelper deg å kartlegge og redusere farene ved kjemikaliene på arbeidsplassen din
Verktøyet finnes foreløpig bare på engelsk, men kommer på norsk i løpet av sommeren.

Les mer om kjemikalier på arbeidsplassen