Nye minstelønnssatser

Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter:

  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Les mer om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juni 2019.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.