De unges sikkerhet – ditt ansvar

Har du arbeidstakere som er under 18 år?
Da gjelder spesifikke regler både for hvilke risikofaktorer de kan utsettes for og for arbeidstiden deres.
Sett deg inn hvilke regler som gjelder!

Unge arbeidstakere trenger god rådgivning, informasjon og oppfølging, og som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidshverdagen deres ikke kan føre til sykdom eller skader. For mange unge er sommerjobben deres første møte med arbeidslivet. Sørg for at det blir et trygt og positivt møte.

Sørg for opplæring

Unge arbeidstakere må få en grunnleggende opplæring i helse-, miljø- og sikkerhet før de begynner med arbeidet. En slik opplæring kan omfatte

 • spesielle farer som er forbundet med arbeidsoppgavene som utføres på arbeidsplassen
 • hva de skal gjøre for å beskytte seg selv mot farer på arbeidsplassen
 • hva de skal gjøre hvis de mener at arbeidsoppgaver ikke utføres sikkert
 • hvem de skal kontakte om de er usikre eller har spørsmål
 • hva de skal gjøre om de selv eller en kollega blir utsatt for en ulykke
 • hvilket ansvar de har for å samarbeide med arbeidsgiver om sikkerheten på arbeidsplassen.

Sett av godt med tid til opplæringen!

Det kan fort gå galt

En 17-årig jente mistet en del av en finger, bare en time etter at hun hadde startet i sin nye sommerjobb. Fingrene hennes ble knust i en maskin i bakeriet hun jobbet i. Den automatiske sikringsløsningen var defekt, og feilen var allerede innrapportert. Likevel var det ikke planlagt noen utbedring. Jenta hadde ikke fått ordentlig opplæring, og lederen hennes var ikke klar over at hun jobbet med den aktuelle maskinen.

Sørg for oppfølging

Som arbeidsgiver skal du sørge for at unge arbeidstakerne på arbeidsplassen din får god oppfølging.

Dette bør du tenke på:

 • Hvordan skal de unge arbeidstakerne holdes under oppsyn?
 • Hvem skal ha det samlede ansvaret for dem?
 • Hvilke arbeidsoppgaver krever spesiell oppfølgning og veiledning?
 • Har de som skal lede dem, nødvendig kompetanse og kunnskap om risikofaktorer for unge arbeidstakere?
 • Hvor kan medarbeiderne som følger dem opp, melde fra om eventuelle problemer knyttet til sikkerheten?

Det kan fort gå galt

En 18-årig mekanikerlærling døde fire dager etter at han tok fyr i et verksted. Gutten var i ferd med å hjelpe sjefen sin med å tømme en blanding av bensin og diesel over i en tank, da bensinen eksploderte. Lærlingen var ny og avhengig av arbeidsgivers oppfølging og opplæring, men ble overlatt til seg selv og egne vurderinger av verkstedeieren.

Gå foran som et godt eksempel

 • Vis at du som arbeidsgiver tar arbeidsmiljøet på alvor.
 • Ha klare og oppdaterte prosedyrer og sikkerhetsrutiner som arbeidstakerne er godt kjent med og forstår
 • Anerkjenn trygg adferd.
 • Gjør det klart at usikker praksis på arbeidsplassen er uakseptabelt.
 • Grip inn umiddelbart ved nestenulykker eller brudd på sikkerhetsrutinene.

Involver dem

Unge kan mangle arbeidserfaring, men de kan uansett ha meninger som er verdt å høre på!

 • Spør dem om hva de mener.
 • Oppfordre dem til å engasjere seg i sikkerhetsspørsmål.
 • Oppfordre dem til å melde ifra om eventuelle problemer og bekymringer.

Vær tydelig overfor ungdommen at de har lov å si nei, hvis de føler seg utrygge eller usikre på hva de skal gjøre.  

Les mer om hvilke regler som gjelder når du har unge arbeidstakere på arbeidsplassen

Sørg for at de unge arbeidstakerne får en korrekt arbeidavtale

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.