Problemer med HMS-kortbestilling - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 04/02 2020

HMS-kortløsningen fungerer nå for alle bestillinger, bortsett fra HMS-kort til utsendte arbeidstakere som skal rettes innen 17. februar. Arbeidstilsynet oppfordrer byggherrer som bruker HMS-kort til adgangskontroll, til å lempe på kravene så lenge bestillingsløsningen for enkelte grupper ikke fungerer.

– Vi håper på tålmodighet i en overgangsfase, og beklager at det for mange har vært lang ventetid på telefon og chat, sier Ronny Jørgenvåg som er avdelingsdirektør for virksomhetsstyring og utvikling i Arbeidstilsynet.

Leverandøren vår jobber med følgende:

  • Rette opp feil i statussøket. Dette skal være løst innen 17. februar.
  • Utvikling av bedre løsning for å få oversikt over egne ansatte fordelt på underenheter. Dette skal være på plass innen 17. februar.
  • Håndtering av feil i porto i tidligere bestillinger blir tilbakebetalt snarest mulig.
  • Utsending av nye HMS-kort til alle som har fått tilsendt kort med feil i avlesbar chip. Nye kort kommer innen 14. februar.
  • Fjerning av nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Sperren vil fjernes i midten av april.

Følg med på HMSkort.no for videre oppdatering