Status HMS-kort - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/02 2020

Vi vil framover jobbe med å forbedre brukervennlighet i bestillingsløsningen. Vi planlegger også brukertester.

Fjerning av nyinnført sperre

Leverandøren vår jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass. Følg med på hmskort.no