Arbeidstilsynets tiltak for å hindre koronasmitte - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 10/03 2020

– Vi gjør dette først og fremst i solidaritet med spesielt sårbare grupper, samtidig er det med på å redusere faren for at egne ansatte skal bli alvorlig syke, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. 

Flere tiltak for å hindre smitte

For å hindre smitte, og på den måten beskytte utsatte grupper, er det blant annet besluttet at alle ansatte i Arbeidstilsynet skal ha hjemmekontor i perioden frem til over påske. På den måten reduseres antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. 

– Som forebyggende etat skal vi være med på å begrense smitte. Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet, og har vurdert hvordan vi kan bidra til å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset, sier Vollheim. 

Arbeidstilsynet gjør følgende tiltak: 

  • Hjemmekontor
  • Alle planlagte fysiske tilsyn utsettes, avlyses eller gjøres om til postale tilsyn, eller gjennomføres på video når det er mulig. 
  • All fysisk, utadrettet veiledningsaktivitet utsettes eller avlyses 
  • Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA) stenges, men vil være tilgjengelig på telefon på eget nummer. 

Arbeidstilsynet begrenser fysiske tilsyn til det som er nødvendig for å ivareta liv og helse, for eksempel tipsbaserte tilsyn om akutt helsefare og ulykkestilsyn. Vi vil også gjennomføre tilsyn utendørs der det er liten fare for smitte. Vi tar også hensyn til virksomhetenes situasjon og hvilke risikovurderinger de gjør. Vi skal ikke bidra til å øke smittefaren. Arbeidstilsynets planlagte aksjon i industrinæringen fra 9.- 20. mars er avlyst.

Overvåker situasjonen løpende 

En egen beredskapsgruppe i Arbeidstilsynet med tverrfaglig kompetanse overvåker situasjonen og bistår ledelsen med vurderinger og anbefalinger relatert til koronasmitte. Denne gruppen har blant annet medisinsk kompetanse. 

Arbeidstilsynet følger rådene fra Folkehelseinstiuttet, og har vurdert hvordan vi kan bidra til å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset. Andre virksomheter må selv risikovurdere hvilke tiltak de vil iverksette.