Tiltak som følge av koronasituasjonen

Virksomheter i de fleste bransjer og over hele landet, står i en svært krevende situasjon som følge av spredningen av koronaviruset. Arbeidstilsynet vil ikke unødig belaste et næringsliv som allerede er hardt økonomisk og ressursmessig presset, og har innført en rekke tiltak.

I perioden fremover vil ikke Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn, med unntak av a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse. Dette kan være tipsbaserte tilsyn om akutt helsefare og ulykkestilsyn.

Arbeidstilsynet har også innført en rekke tilpasninger i oppfølgingen av allerede pågående tilsynssaker. Basert på tilbakemeldinger fra virksomhetene vil vi kunne:

  • forlenge frister for etterkomme vedtatte pålegg
  • vurdere fristutsettelse på vedtak om tvangsmulkt
  • vurdere å utsette varsel om vedtak, og vedtak, om overtredelsesgebyr

De kriminelle er ikke fredet

Det er viktig i denne sammenhengen å understreke at Arbeidstilsynet følger nøye med på situasjonen og kommer til å rykke ut når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen.

A-krimsentrene, der Arbeidstilsynet, Nav og Politiet og Skatteetaten jobber sammen, mottar også bekymringsmeldinger og tips om at noen aktører utnytter den krevende situasjonen arbeidslivet står i nå. Disse tipsene vil bli fulgt opp.

Stopper innkreving av tvangsmulkt

Arbeidstilsynet har midlertidig stanset innkreving av løpende tvangsmulkt. Hvis vilkårene ikke er oppfylt innen virksomhetene igjen er i en normalsituasjon, vil tvangsmulkten starte å løpe igjen.

Hovedhensikten med tiltakene er å utsette reaksjoner med potensielt store økonomiske konsekvenser i en tid der store deler av næringslivet sliter.

Svarer på spørsmål

Arbeidstilsynet jobber kontinuerlig med å oppdatere egen nettside med relevant informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere, og vår svartjeneste er tilgjengelig for de som har spørsmål.

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

 

 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.