Høring: Endring i grenseverdier - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/04 2020

Bakgrunnen for høringen er EUs karsinogen-mutagen-direktiv 2004/37/EC (CMD) som ble fastsatt 29. april 2001 og første endringsdirektiv 2017/2398/EU til CMD som ble fastsatt 12. desember 2017.

Endringsdirektivet foreslo bindende grenseverdier for 13. stoff som ble implementert i Norge i forskrift om tiltaks- og grenseverdi den 1. april 2020.

De to stoffene som Arbeidstilsynet nå har sendt på høring inngår i en påfølgende revisjon til det første endringsdirektivet 2017/2398/EU.

Foreslår å senke grenseverdiene

Norge har i dag de samme grenseverdiene som er foreslått i direktiv 2017/2398/EU for respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Arbeidstilsynet foreslår nå å senke de bindende grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier ytterligere for disse to stoffene.

Arbeidstilsynet har utarbeidet selve forslagene til nye grenseverdier, anmerkninger for stoffene og har vurdert i hvilken grad det er nødvendig å ta hensyn til tekniske og økonomiske forhold ved fastsettelse av de nye grenseverdiene.

Les høringsdokumentene her:
Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Høringen er sendt til høringsinstansene, men alle kan komme med innspill innen fristen som er 29. mai 2020.