Flåter skal ha rekkverk: Kjetting er ikke godt nok - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 24/05 2020

Arbeidstilsynet slo tidligere i år fast at arbeidstakere som jobber på eller i nærheten av vann, har like stort behov for sikring mot fall som arbeidstakere som jobber på land.

11.02.20: Fôrflåter skal ha rekkverk (arbeidstilsynet.no)

Etter dette har Arbeidstilsynet mottatt spørsmål fra flere virksomheter om kjetting kan brukes som rekkverk.

Skal være stødig og tåle belastninger

Sikring mot fall må vurderes ved alle arbeidsplasser, atkomst og transportveier hvor det er risiko for fall til lavere nivå – uavhengig av om man faller på fast grunn eller ned i vann, eller om det er over eller under 2 meter. Primært er det kollektive sikringstiltak som gangbaner og rekkverk, altså fysiske barrierer, som må benyttes.

Den kollektive sikringen, her rekkverket, skal ha en slik høyde og utforming at sikring oppnås og arbeidstakerne ikke utsettes for fare. Rekkverket skal være sterkt nok til å hindre at personer faller ned.

– Arbeidstilsynets vurdering er at kjetting ikke er tilstrekkelig som rekkverk. Et rekkverk skal tåle de belastninger det kan bli utsatt for og være stødig slik at arbeidstakere kan støtte seg på dette ved behov. Kjetting er bevegelig og ikke stødig nok for støtte ved fall eller overbalanse, sier Mikkola.

Kjetting er ikke definert som rekkverk på land og vil heller ikke være tilstrekkelig som rekkverk på innretninger på sjø.