Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 23/08 2020

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser og alle godkjente renholdsvirksomheter, er pålagt å utstyre arbeidstakerne sine med HMS-kort. Over en halv million arbeidstakere i Norge har HMS-kort som viser hvilken virksomhet de jobber for.

Bestillingsproblemer siden januar

Etter at Arbeidstilsynet byttet leverandør av HMS-kort ved årsskiftet, har mange virksomheter opplevd tekniske problemer ved bestilling av kort.

Noen av problemene er knyttet til selve bestillingen, ved opplasting av bilde og legitimasjonskopi, mens andre er knyttet til urettmessige avslag ved registersjekkene som utføres.

Kontroller i påvente av HMS-kort

Arbeidstilsynet ønsker å presisere at alle kan jobbe lovlig frem til HMS-kortene er mottatt. Ved kontroll må imidlertid arbeidstakerne kunne dokumentere hvilken virksomhet de jobber for og arbeidsgiverne må kunne dokumentere at de har bestilt HMS-kort, for eksempel ved skjermbilder.

Arbeidstilsynet ber dermed om at det gjøres individuelle vurderinger dersom en person ikke har gyldig HMS-kort og at vedkommende ikke automatisk nektes adgang til arbeidsplassen.

I tillegg til myndigheter som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet, kan blant andre verneombud, regionale verneombud, byggherre og HMS-koordinator gjennomføre kontroll av HMS-kort.

Les mer: 

HMS-kort i bygg og anlegg
HMS-kort renhold

Jobbes med feilretting

Arbeidstilsynet beklager at bestillingsløsningen for HMS-kort ikke har fungert tilfredsstillende. Vi er i tett dialog med kortutsteder for å rette feil og forbedre dagens løsning.

Vi ser at utviklingen går i riktig retning og at stadig færre har problemer med å fullføre kortbestillingene. I juni ble det bestilt totalt 27 378 HMS-kort og produsert 23 024 kort. Det vil si at rundt 85 prosent av kortbestillingene gikk gjennom både bestilling og registersjekk.  

Renholdskort på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet minner om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester ikke lenger vil få utstedt HMS-kort for bygg og anlegg.

Dette innebærer at virksomheter som både tilbyr renholdstjenester og tjenester innenfor bygg- og anlegg kun kan bestille renholdskort, og at disse også kan benyttes på bygg- og anleggsplasser.

Bestill, administrer eller les mer om HMS-kort:

hmskort.no


Konverter denne siden til PDF