Kronikk: Løft blikket fra prislappen - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 15/09 2020

Denne kronikken sto på trykk i Dagbladet 15.09.20. 

Bilparken vokser og oftere enn før setter vi vekk tjenester som manuell bilvask, dekkskift og reparasjoner til andre. Handelen av vedlikehold og reparasjon av kjøretøy økte med mer enn 50 prosent fra 2010 til 2018.

Men kan du egentlig vaske bilen ren med ren samvittighet? I en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) som slippes 16. september, beskrives graverende forhold i deler av bilbransjen. Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som er avdekket hos verksteder og virksomheter innen bilpleie.

Den useriøse delen av bilpleiebransjen ble belyst også tidligere i år, da funn fra tilsyn hos 37 utvalgte virksomheter i Oslo og Akershus ble lagt frem. A-krimsenteret Oslo avdekte brudd på arbeidsmiljøloven hos alle, og fant kyniske rollehavere og aksjonærer som utnyttet sårbare mennesker, forurenset og drev med skatteunndragelser.  

Samtidig omtaler den ferske rapporten fra SØA de to viktigste kriteriene for oss nordmenn når vi skal kjøpe tjenester som manuell bilvask, dekkskift og verkstedtjenester: Pris og kvalitet. For 26 prosent av oss er kostnaden det viktigste når vi velger leverandør. For like mange er kvalitet avgjørende.

Nordmenns vekting av pris når bilen skal fikses, er ikke overraskende, men gir like fullt grunn til bekymring. De useriøse aktørene som bryter loven, operere ofte med svært lave priser. Velger du den «billige på hjørnet», hvor prisen virker for god til å være sann, er sjansen stor for at du støtter ulovlige arbeidsforhold, utnytting av sårbare mennesker og kriminelle bakmenn. Legger du igjen penger hos useriøse aktører, kan du også bidra til at redelige aktører utkonkurreres og at færre får en trygg og sikker jobb å gå til. 

Går du til et ikke-godkjent verksted har du heller ingen garanti for hvordan arbeidet utføres. Bilen kan repareres av personale med manglende kompetanse og med deler av dårlig kvalitet. I ytterste konsekvens kan du kjøre hjem i en trafikkfarlig bil. Husk at det kun er verksteder som er godkjent av Statens vegvesen, som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Ta en rask sjekk på nettsidene til Statens vegvesen før du bestiller verkstedopphold.  

Som deltakere i treparts bransjeprogram for bilbransjen, skal vi som myndighetsorganer og representanter fra bransjen jobbe sammen for å få bukt med disse utfordringene. Rapporten fra SØA gir oss gode indikasjoner på hvilke problemer det haster å ta tak i. 

Som forbruker kan du hjelpe oss godt på veien. Søk opp godkjente verksteder og be om kvittering når du kjøper tjenester. Løft blikket fra prislappen og styr deg inn mot de seriøse på markedet.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Monika Omholt, avdelingsdirektør i Statens vegvesen
Stig Morten Nilsen, adm.dir. i Norges Bilbransjeforbund
Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet
Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel
Tore Eugen Kvalheim, direktør i Spekter