Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidstilsynet

NRK har tirsdag 10. november omtalt brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hos Arbeidstilsynet. Bakgrunnen for saken er en oversikt over varsel om mulige brudd på reglene om arbeidstid i Arbeidstilsynet, hentet ut fra vårt tidsregistreringssystem SAP. Denne oversikten har NRK fått innsyn i.

Nye rutiner for å følge opp og forhindre brudd

– Systemene og rutinene vi hadde før ga ikke god nok oversikt. Derfor har vi innført nye rutiner som skal gi oss den oversikten vi trenger for å forebygge brudd, sier Vollheim.
I tillegg til nye rutiner for oppfølging av arbeidstid, har vi blant annet gjennomført opplæring av ledere og ansatte og vi har hatt fokus på arbeidstid gjennom et etikkprogram. 
– Antallet brudd har gått betydelig ned. Vi er ikke i mål, men utviklingen går i riktig retning, og vi fortsetter arbeidet mot null brudd, sier Vollheim.

Fleksibelt regelverk

Reglene om arbeidstid er fleksible, og det er fullt mulig å unngå brudd.
– Vi er opptatt av at alle virksomheter, inklusive oss selv, skal ha de systemene og rutinene som er nødvendig for å forebygge og følge opp brudd, sier Vollheim.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.