Spørsmål og svar fra webinar om maskinsikkerhet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/03 2021

Hvem skal risikovurdere bruk av en maskin? Hva er prinsippene for maskinsikkerhet? Sikkert vedlikehold – hvorfor er det så viktig, og hvordan kan man gjøre det? Hvilke krav stilles til arbeidsutstyr, risikovurdering og opplæring – og hva med vern på maskinene?   

Dette er noen av temaene vi var innom webinaret, alle med fokus på hvordan arbeid med livsfarlige maskiner kan gjøres forsvarlig.  

Du kan se hele webinaret i opptak her

Det var omtrent 1 100 påmeldte til webinaret, og vi mottok veldig mange spørsmål og tilbakemeldingerUnder har vi besvart noen av spørsmålene som kom inn under webinaret.

Spørsmål og svar om maskinsikkerhet

Om bruksanvisning: 

Svar: Hele bruksanvisningen er produsentens presentasjon av sikker bruk av maskinen, og instruksjonene i denne må følges av bruker av maskinen.