A-krimsenteret i Oslo: Slik jukser de kriminelle i bygg og anleggsbransjen

– Utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører. Deres kriminelle virksomhet fører også til negative konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet, sier senterleder Olav Norheim ved A-krimsenteret i Oslo.

Bygg- og anleggsbransjen er vurdert som en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Det er en konkurranseutsatt bransje med høy etterspørsel etter billig arbeidskraft og stor bruk av utenlandske arbeidere. Rapporten fra A-krimsenteret i Oslo viser typiske kjennetegn ved kriminelle aktører i bransjen, og hvordan de unytter arbeidstakerne.

Se rapport: 

Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Viken – kriminelle aktører og utnyttelse av arbeidstakere (PDF)

Kjennetegn hos aktørene

 • Flesteparten av aktørene opererer primært i forbrukermarkedet (privatmarkedet)
 • Flertallet har straffehistorikk
 • Flere har tilknytning til virksomheter med konkurshistorikk
 • Mesteparten av arbeidstakerne de utnytter er fra Øst-Europa
 • Begår også andre former for arbeidslivskriminalitet: uteholder omsetning, NAV-bedrageri, utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene og konkurskriminalitet
 • Benytter enkeltpersonsforetak for å unngå arbeidsgiveransvar
 • Bruker stråpersoner for å skjule reelt eierskap

Slik utnyttes arbeidstakerne

 • Gjennom farlig arbeid, uforutsigbare arbeidsforhold og uverdige boforhold
 • Lønnstyveri
 • Uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft
 • Svart avlønning – helt eller delvis

Fakta

A-krimsenteret i Oslo – tverretatlig samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet

 • A-krimsenteret i Oslo består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt og NAV. Samarbeidet har eksistert siden 2015.
 • Det tverretatlige senterets mål er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder blant annet brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Arbeidskriminalitet minimaliserer produksjonskostnader, undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.
 • Det er sju a-krimsentre i Norge og disse holder til i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.
Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.