Nye minstelønnssatser - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 30/06 2021

Les om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juli 2021.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er endring av minstelønnssatser for ni bransjer:

Bygg
Elektro
Skips- og verftsindustrien
Godstransport på vei
Jordbruks- og gartnerinæringene
Persontransport med turbil
Renhold
Fiskeindustribedrifter
Overnatting, servering og catering