Nye minstelønnssatser

Les om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juli 2021.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er endring av minstelønnssatser for ni bransjer:

Bygg
Elektro
Skips- og verftsindustrien
Godstransport på vei
Jordbruks- og gartnerinæringene
Persontransport med turbil
Renhold
Fiskeindustribedrifter
Overnatting, servering og catering

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.