Arbeidstid i jula

–  De lovfestede reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven. Disse lovkravene er såkalt minimumskrav. Det vil si at det ikke uten videre kan inngås avtaler som gir arbeidstakerne dårligere rettigheter enn det loven slår fast, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad ved seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet.

Det er vanlig å skille mellom tre ulike typer arbeidstid: Alminnelig arbeidstid, merarbeid og overtidsarbeid.

Alminnelig arbeidstid er lovens begrep for normal arbeidsdag og uke. I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for hvor lang den alminnelige arbeidstiden kan være. Ifølge loven må den ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av syv dager. Det finnes noen unntak, men dette er hovedregelen. 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan normalt ikke avtale lenger alminnelig arbeidstid enn det som fremgår av loven. Men de kan avtale en kortere daglig og ukentlig arbeidstid, og slike avtaler er ikke uvanlige. Mange norske arbeidstakere har avtalt en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Når arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere arbeidstid, vil arbeid ut over den avtalte arbeidstiden gi to mulige utfall: Merarbeid eller overtidsarbeid.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.