Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/12 2021

Sist vinter kontrollerte Arbeidstilsynet en rekke virksomheter i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket var at bransjen jobber godt med smittevern, og at dette er en næring som er vant til å jobbe med hygiene.

Nå opplever vi økt koronasmitte i de fleste land. Med færre sentrale tiltak som begrenser smittespredning i samfunnet enn i forrige sesong, vil en større del av ansvaret for å redusere smitterisikoen ligge hos virksomhetene.

Sender informasjonsbrev til bransjen

Arbeidstilsynet sendte nylig ut informasjon til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge via Altinn og til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i fiskeindustrien. Her minte vi om gjeldende regler og anbefalinger.

Våre hovedbudskap til industrien er:

  • Arbeidstakerne som kommer til Norge, må teste seg og registrere seg.
  • Arbeidsgiverne må undersøke om arbeidstakere som krysser grensa, må i innreisekarantene.
  • Dersom arbeidsgiverne sørger for innkvartering for arbeidstakerne, skal den være forsvarlig. Stiller arbeidsgiver karantenebolig til rådighet må den være forhåndsgodkjent.
  • Arbeidsgiverne må gjøre tiltak for å begrense smitterisikoen blant arbeidstakerne på arbeidsplassen.
  • Virksomheter i fiskeindustrien er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå med faglige råd om smittevern.

Ber om hjelp til å informere arbeidstakerne

Arbeidstilsynet har laget informasjon til utenlandske arbeidstakere som skal arbeide i Norge. Denne informasjonen finnes på flere språk, og gir oversikt over de gjeldende reglene for innreise.

Nå ber Arbeidstilsynet om virksomhetenes hjelp til å spre informasjonen til de utenlandske arbeidstakerne som kommer.

– Om kort tid kommer flere tusen utenlandske arbeidstakere til å passere grensen i forbindelse med vinterfisket. Mange av disse kommer fra østeuropeiske land med relativt lav andel koronavaksinerte. Vi håper at god informasjon til både bransjen og arbeidstakerne før fisket er i gang,  bidrar til å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

LES MER: