Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 09/03 2022

Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeidstilsynet at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket.

– Deler av bransjen som driver med bilpleie, hjulskift og hjullagring, er preget av useriøsitet. Ordningen blir viktig for å redusere svart arbeid og bidra til lovlige arbeidsforhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Ved å kjøpe tjenester fra virksomheter som er godkjente, vil man kjøpe tjenester fra virksomheter som forholder seg til regelverket og tilbyr trygge arbeidsplasser.  

Må dokumentere at de følger loven

Det var i midten av februar at Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med da kan virksomhetene søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Virksomheter med ansatte må kunne dokumentere at de

I tillegg må virksomhetene sørge for at de står oppført i relevante offentlige registre, slik som Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Søknadsskjema og veiledning til hvordan skjemaet kan fylles ut, vil komme på arbeidstilsynet.no.

Register som kundene kan søke i

Alle som søker om godkjenning, vil havne i et offentlig register. Registeret vil vise virksomheter som er godkjent, har søknad til behandling eller ikke er godkjent. Kunder kan bruke registeret til å velge seriøse aktører til bilvask, hjulskift og hjullagring. Registeret vil bli publisert på sensommeren på arbeidstilsynet.no.

Virksomheter som må søke om godkjenning som verksted eller kontrollorgan, trenger ikke å søke til Arbeidstilsynet. Det gjør heller ikke virksomheter som utfører arbeid på bil som krever særlig arbeidstillatelse etter vegtrafikkloven med forskrifter.