Sist publisert: 10/05 2023

Hvem bestemmer egentlig tidspunktet for ferien min? Og må jeg ta ferie om jeg heller vil jobbe?  Finn svar på fem spørsmål mange stiller oss.  

De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt, og så forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden for på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt må bestemme tidspunktet for din ferie.

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng.