Vernemasker med ørestrikker gir ikke beskyttelse som tettsittende vern - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/06 2022

Vernemaskene med ørestrikker var produsert og testet i Asia. Det viste seg å passe dårlig til ansiktsmålene på folk i Norden. Også britiske myndigheter har tidligere advart mot bruk av vernemasker med ørestrikker. Under pandemien var flere av vernemaskene sykehusene fikk, rent tekniske ok, men likevel ikke tilpasset ansiktene til personell som skulle bruke dem. Filteret i masken var i orden, men maskedimensjonene passet ikke nordiske ansikter. Slike masker selges fortsatt i Norge.

Det er viktig å ikke blande FFP2 vernemasker/åndedrettsvern med fukt-resistente medisinske munnbind, da disse er brukt for et annet formål. Munnbind trenger ikke å være helt tettsittende.

Tetthetstest av vernemasker

Som ansvarlig importør fikk Sykehusinnkjøp HF derfor tester utført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Det for å luke ut masker som ikke passet. Forsvaret har en database over ansiktsdimensjonene til norske rekrutter. Denne databasen er representativ for ansatte i norsk helsevesen. FFI valgte derfor et testpanel ut fra den norske databasen. For å sikre nødvendig beskyttelse, må tilpasningen av den tettsittende vernemasken gjøres på hver arbeidstaker og av kvalifisert personell. Dette er nødvendig som en del av utvelgelsesprosessen ved kjøp av åndedrettsvernet. Ingen av vernemaskene med ørestrikker besto tetthetstesten, viser kontroller utført av FFI.

Som et resultat er det vernemasker med hodebånd som brukes i sykehussektoren. Derfor anbefaler ikke Arbeidstilsynet vernemasker med ørestrikk som tettsittende åndetrettvern på arbeidsplassen.

Velg riktig åndedrettsvern etter type arbeidsoperasjon

Dersom du finner at tettsittende åndedrettsvern er nødvendig, merk deg at Arbeidstilsynet ikke anbefaler en vernemaske som baserer seg på ørestrikker for å holde den på plass.

Velg riktig åndedrettsvern etter type arbeidsoperasjon, forurensingstype og eksponeringsnivå. Kontakt for eksempel en kompetent bedriftshelsetjeneste for å få utført en objektiv tetthetstest.

En objektiv tetthetstest av et åndedrettsvern må gjøres ved hjelp av anerkjente metoder og instrument beregnet for dette, mens den ansatte har åndedrettsvernet på seg.

Merk at det kan være nødvendig å prøve flere ulike merker og størrelser av vernemasken før den ansatte finner en vernemaske som er helt tilpasset vedkommende. Slik tetthetstesting av åndedrettsvernet er nødvendig ved anskaffelse, men også viktig å teste ved jevne mellomrom, for å fange opp endring i ansiktsform. I tillegg er det nødvendig at den ansatte lærer å selv kontrollere tettheten til åndedrettsvernet før hver bruk.

Selvtest av filtrerende åndedrettsvern kan gjøres ved å tette filtret/luftinntaket med plastfolie eller hånden slik at ingen luft kommer inn i åndedrettsvernet. Trekk pusten dypt uten å puste ut. Da trykkes åndedrettsvernet mot ansiktet. Åndedrettsvernet må holde seg tett til huden i minst 10 sekunder for å kunne kvalifiseres som tett. Dette gjøres daglig eller hver gang før bruk.

Instruksjon for selvtest skal finnes i bruksanvisningen for åndedrettsvernet.

Om FFIs tetthetstest

FFI utførte tetthetstester i tråd med den oppdaterte standarden for åndedrettsvern mot partikler, EN 149.

FFI gjorde test av lekkasjen mellom maskekanten og huden, en test som i standarden kalles Total Inward Leakage test (TIL-test).

Tetthetstest ble utført av til sammen 16 filtrerende halvmasker (15 FFP2 og 1 FFP3) med ørestrikker. Disse var alle fra forskjellige leverandører.

Ingen av maskene med ørestrikker besto tetthetstesten med det utvalget av testpersoner FFI benyttet.