Sjekk arbeidskontrakten nøye før du skriver under - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/06 2022

Som arbeidstaker skal man alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, som for eksempel ekstrahjelp/vikar.

Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim, oppfordrer unge som skal ut i sommerjobb om å lese nøye gjennom arbeidskontrakten, selv om det «bare» er en sommerjobb eller en deltidsstilling. På den måten kan man forsikre seg om at kontrakten inneholder alle punktene den skal inneholde, og at man ikke skriver under på noe som ikke er greit, eller som til og med er ulovlig.

– Vi har blant annet eksempler på arbeidskontrakter hvor arbeidsgiver krever opplysninger om den ansattes helse eller hvor den ansatte må skrive under på at de godtar å bli trukket bestemte summer i lønn hvis de ødelegger noe eller en kunde stikker av fra regningen, sier Vollheim.

Krav til hva arbeidsavtalen skal inneholde

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha.

– Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, sier Vollheim, og minner om at det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde – og lenke til Arbeidstilsynets maler for standard arbeidsavtaler

Tre råd til deg som skal ut i sommerjobb

Arbeidstilsynets direktør oppsummerer noe av det viktigste en fersk arbeidstaker må vite:

1. Du skal ha en arbeidskontrakt. Husk å gå grundig gjennom den.

Spør gjerne foreldre eller noen andre du kjenner som har litt erfaring fra arbeidslivet om å gå gjennom arbeidskontrakten/arbeidsavtalen sammen med deg. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste om du har spørsmål.

2. Du har krav på å få skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre.

Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din.

3. Kjenn dine rettigheter, og si fra om noe ikke er greit.

Ta ansvar for egen arbeidssituasjon, og si fra til sjefen dersom noe er galt. Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt/ansattrepresentant.

Når må arbeidsavtalen være klar?

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn én måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale bli inngått umiddelbart.