Arbeidstilsynet.no er oppe igjen etter dataangrep - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 28/06 2022

Hacktivist-gruppen Killnet har siden Russlands invasjon av Ukraina stått bak DDoS (tjenestenektangrep) mot vestlige land som har støttet Ukraina i krigen. Dette er den vanligste formen for DDoS-angrep, hvor et nettsted oversvømmes med trafikk.

I dag la gruppen ut en liste over norske mål som var under angrep. Arbeidstilsynet var et av flere mål som ble rammet, noe som medførte at våre nettsider har vært utilgjengelige.

Mer informasjon om dataangrepet, fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Målrettede tjenestenektangrep mot norske nettsteder

Det er trygt å bruke arbeidstilsynet.no, og det er ingen tegn på at Arbeidstilsynets interne tjenester er rammet eller tap av data.

Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles kan være problemer på noen av Arbeidstilsynets eksterne søknadsløsninger.